Het Palet
Home>Beweegwijs deze week

Beweegwijs deze week

Deze week spelen we in de rode vakken (=tegen elkaar) trefbal. In de groene vakken (=samen werken) springtouwen en oversteektikkertje.

Het eerste half uur van de pauze (12.00 uur tot 12.30 uur) spelen de groepen 4, 6 en 8 buiten Beweegwijs op het grote plein. Het tweede half uur van de pauze (12.30 uur tot 13.00 uur) spelen de groepen 3, 5 en 7 buiten op het grote plein Beweegwijs. Dit onder begeleiding van de Juniorcoaches, het onderwijzend personeel, stagiaires en overblijfouders. Deze nieuwe opzet van de pauzes bevalt ons en de kinderen heel goed.