Het Palet
Home>Nieuws>Projectmatig werken

Projectmatig werken

donderdag 14 februari 2019

Op Het Palet zijn we al een tijdje bezig met het plannen van IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum, een programma waarbij leren in thema’s centraal staat. Dit houdt in dat leerlingen een paar uur in de week thematisch zullen werken waarin alle verschillende vakgebieden worden betrokken. Zo zullen ze zelf opdrachten kunnen kiezen, mogen uitvoeren en presenteren in de klas!

Na de voorjaarsvakantie zullen de leerkrachten hiervoor een cursus volgen om een proefperiode te starten op 4 maart. Wij hopen in deze proefperiode te zien of IPC bij ons past en of we het kunnen/willen doorvoeren in de school. Zo zal de peutergroepen en groep 1-2 thema kleding hebben, groep 3-4 thema speelgoed, groep 5-6 thema luchthavens en groep 7-8 thema ruimte. Wij hopen dat de leerlingen en leerkrachten veel plezier beleven aan dit programma! De afsluiting zal op 9 april plaats vinden. De ouders worden hier ook bij uitgenodigd. Dus noteer alvast de datum