Het Palet
Home>Nieuws>Eten en drinken

Eten en drinken

donderdag 20 september 2018

Beide peutergroepen zijn gestart met het thema ”welkom”. Dat was heel goed, want we verwelkomen in groep rood veel nieuwe kinderen. Dan is het fijn om even weer extra aandacht te hebben voor de regels en rituelen en de signaalliedjes. Voor alle peuters is het natuurlijk goed om na zes weken zomervakantie weer lekker te wennen met dit thema.

In groep geel starten weer peuters die toe zijn aan meer uitdaging. Mooi om te zien dat de doorgaande lijn goed begeleid wordt en dat de p.m.’ers voor de beide peutergroepen heel vertrouwd zijn.
Juf Wendy Holle is na de zomervakantie gestart in groep geel. Ze is voor de peuters inmiddels al heel vertrouwd. Vanaf 11 september is juf Cynthia gestart op de dinsdag en donderdagochtend op groep geel. Juf Joke heeft dan andere taken. Daarover hoort U binnenkort meer.
Op maandag is stagiaire Tessa ter Beke van de HAN op groep geel aanwezig. Zij loopt stage tot februari 2018. We wensen haar een fijne, leerzame tijd op “het Palet”.

Dinsdag 18 september is er een ouderbijeenkomst geweest over taal en taalverwerving. Wat fijn dat er zo veel ouders aanwezig waren. We konden tips geven aan ouders en ook veel meenemen van de ervaringen rondom voorlezen, het gebruik van de ouderbrieven en de bibliotheek . Het plan is om in de toekomst meer van dit soort bijeenkomsten te organiseren rondom opvoedingsvraagstukken.

In de beide peutergroepen zijn we nu volop aan het werk rondom het thema “eten en drinken”. We vinden veel verschillende, gezonde dingen om te eten en drinken in de hoeken terug. Niet altijd echt natuurlijk, maar ook nep. Helpt u thuis weer mee met het benoemen van de woorden?  Het boekje van “aan tafel met Zaza” staat centraal in groep rood en “Rupsje Nooitgenoeg” staat centraal in groep geel. Het is een bijzonder smakelijk thema.