Het Palet
Home>Nieuws>fietsexamen

fietsexamen

woensdag 22 mei 2019

fietsexamen

Na een heerlijke meivakantie gaan we de laatste periode van het schooljaar alweer in met elkaar. We hebben in de afgelopen weken niet stilgezeten. Zo hebben de leerlingen van groep 7 allemaal hun theoretisch verkeersexamen behaald, hebben wij ons van onze sportieve kant laten zien op de sportdag en zijn we nog hard aan het werk om ons de leerstof van groep 7 eigen te maken. Wij zijn bezig met het vermenigvuldigen van duizendtallen, het omrekenen en berekenen van inhoudsmaten, breuken/percentages en nog veel meer.
Tijdens de taallessen leren wij wat aanwijzende voornaamwoorden zijn, leren wij over samengestelde zinnen en wat een bijvoeglijk naamwoord is en wanneer je een puntkomma gebruikt. Woorden met apostrof en trema’s leren wij schrijven tijdens de lessen spelling.
En voor nu bereiden wij ons voor op het praktisch fietsexamen aanstaande donderdag (23 mei).