Het Palet
Home>Nieuws>Goed gedrag kun je leren

Goed gedrag kun je leren

woensdag 14 maart 2018

Goed gedrag kun je leren

In de periode tot aan de voorjaarsvakantie stonden er drie regels centraal voor alle klassen van de school. Deze schoolregels zijn de kinderen nu goed bekend en daarom is het tijd voor drie nieuwe regels!
Door de school heen hangen nu de volgende drie regels die tot aan de meivakantie centraal staan:
– Ik ben verantwoordelijke voor mijn eigen gedrag
– Ik zorg er voor dat iedereen een leuke pauze heeft
– Ik doe wat er van mij gevraagd wordt
Vanaf januari gebruiken we een nieuwe methode in de klas.
Deze methode heet ‘Goed gedrag’ en sluit heel goed aan bij PBS.
In alle klassen heeft de meester of juf inmiddels een les gegeven.
Binnenkort gaan juf Marije, juf Astrid en juf Yvonne op bezoek bij een andere PBS school.
Wij gaan kijken hoe we de gedragsomgang op school nog beter kunnen vormgeven.
Samen staan we sterker!
Het team van het Palet hoopt van harte op uw medewerking. Wij praten met de leerlingen over verwachtingen ten aanzien van gedrag, maar wij hopen dat u ons daarbij helpt. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding van onze leerlingen/ uw kind(eren). Vraag uw kind thuis bijvoorbeeld eens naar de nieuwe methode ‘Goed gedrag’.