Het Palet
Home>Nieuws>Goed gedrag kun je leren

Goed gedrag kun je leren

donderdag 19 oktober 2017

Vorig schooljaar hing er in elke klas een kalender met drie regels per week.
Deze regels waren voor alle klassen hetzelfde en werden wekelijks met de leerlingen besproken.
Dit jaar doen we het anders!
Na de herfstvakantie zult u in de gangen twee of drie gedragsregels zien hangen. Deze regels blijven tot aan de kerstvakantie hetzelfde. De regels gelden voor alle groepen op school.
Daarnaast hebben alle leerkrachten, samen met de leerlingen, na de zomervakantie klassenregels opgesteld. Hierin staan verwachtingen omschreven ten aanzien van omgang met elkaar en goed gedrag. Na de herfstvakantie wordt er elke week één van deze regels uitgekozen om verder te verdiepen. Deze regel is per klas dus verschillend.
Samen staan we sterker!
Het team van het Palet hoopt van harte op uw medewerking. Wij praten met de leerlingen over verwachtingen ten aanzien van gedrag, maar wij hopen dat u ons daarbij helpt. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding van onze leerlingen/ uw kind(eren). Vraag uw kind thuis eens naar de regels op school en in de klas. Een leuk gesprek voor aan de keukentafel!
De regels die van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie centraal staan zijn:
– In de gangen en op het Eiland wandelen we en zijn we stil.
– We gaan respectvol met elkaar om en zeggen U tegen de leerkrachten/pleinwachten.
– In de rij houden we onze handen en voeten bij ons en lopen we rustig.