Het Palet
Home>Nieuws>groep 6

groep 6

donderdag 5 april 2018

Vandaag hebben de leerlingen van groep 6 een nieuwe huiswerkopdracht meegekregen: 6 weken lang gaan zij een logboek bijhouden van een van de vogels die gevolgd worden via www.beleefdelente.nl
Uiterlijk 30 mei a.s. moeten ze ingeleverd worden. Helpt u uw kind herinneren dat ze (minimaal) om de dag even moeten kijken wat er is gebeurd?
Het logboek wordt beoordeeld met een cijfer op het rapport.
Woensdag 11 april a.s. gaan we als afsluiting van het project Scoor een boek naar Schalkhaar. Wat fijn dat er zoveel ouders willen rijden. Het is geregeld!
En…de bestemming van ons schoolreisje is bekend: we gaan naar Slagharen!! Het is pas op maandag 4 juni, maar we hebben er nu al enorm zin in!