Het Palet
Home>Nieuws>Logopedie op school

Logopedie op school

donderdag 4 april 2019

De Kieviet Logopedie werkt al jaren nauw samen met Het Palet. Vanaf 6 mei krijgt onze praktijk een tweede vestiging: op het Kindcentrum. Dit betekent dat kinderen onder schooltijd of na schooltijd logopedie kunnen krijgen op school. Er is ook een beter contact tussen de logopediste en de leerkracht mogelijk. Ik ben aanwezig op de maandag, in de kamer van de Intern Begeleider (Johanna Slof). De praktijk is geopend voor kinderen van de peutergroepen, de kinderen van de school, maar ook voor kinderen die (nog) niet naar de school gaan of voor volwassenen. Een logopedist helpt bij moeilijkheden van de stem, de adem, de taal, de uitspraak, de mondspieren en het eten en drinken. Logopedie aan kinderen wordt volledig vergoed door de zorgverzekaar.