Het Palet
Home>Nieuws>Mededelingen

Mededelingen

donderdag 29 augustus 2019

Mededelingen
  • Wilt u het toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal uiterlijk 6 september inleveren bij de leerkracht. We willen graag weten wie we op de foto mogen zetten, zodat we weer leuke foto’s op de website en facebook kunnen plaatsen. Mocht u het formulier niet invullen, dan houden we de informatie van vorig jaar aan.
  •  De agenda voor schooljaar 2019-2020 staat weer op de website. Hier kunt u alle informatie vinden: de schoolvakanties, studiedagen en activiteiten.
    website: https://www.kindcentrumhetpalet.nl
  • Ook de schoolgids 2019-2020 vindt u op de website van ons kindcentrum
  •  Volgende week starten we weer met de kennismakingsgesprekken. U kunt zich inschrijven. Er hangt bij elke klas een intekenlijst.
  • Het komt regelmatig voor de ouders vlak bij de ingang van de school roken. Wilt u dit niet voor de ingang doen. We willen graag een rookvrije zone rondom het Kindcentrum.
  • Wilt u eraan denken dat groep 1 t/m 8 om 8.30 uur starten met de lessen. Zorg dat u uw kind op tijd naar de groep brengt.