Het Palet
Home>Nieuws>ouderavond

ouderavond

donderdag 5 april 2018

ouderavond

Dank aan alle betrokken ouders die onze ouderavond met als thema ouderbetrokkenheid hebben bezocht. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

U heeft meegedacht over de communicatie, de ouderbetrokkenheid op school en in de groep, over huiswerk en activiteiten.

We gaan met al uw inbreng aan de slag. We zullen de komende tijd u op de hoogte houden van de stappen die we gaan zetten m.b.t. ouderbetrokkenheid.