Het Palet
Home>Nieuws>Trefwoord: Plaats maken

Trefwoord: Plaats maken

donderdag 19 september 2019

Het thema van de komende weken is: “plaats maken.

In dit thema zien de kinderen hoe verhoudingen tussen mensen veranderen wanneer de posities die ze innemen gaan verschuiven. Ze vragen zich af wat dit voor mensen kan betekenen en hoe ze daar zelf mee om kunnen gaan. Onderwerpen als: ieder zijn eigen plek, iemand een plek gunnen, een ander vervangen, op zoek naar een betere plek, komen aan bod.
Door het verschuiven van posities kan onze veiligheid kwijt raken.
Het Bijbelverhaal van Abraham en Sara wordt hierbij als voorbeeld gebruikt.