Het Palet
Home>Nieuws>Trefwoord: Thema “leren”

Trefwoord: Thema “leren”

dinsdag 18 december 2018

Het thema voor de komende drie weken is: “leren”.

In dit thema stellen de kinderen de vraag wat het betekent dat de mens kan leren en hoe dit kan bijdragen aan zijn ontplooiing tot een gelukkiger en vollediger mens in relatie tot zichzelf en anderen.
Leren is een kwestie van durven, van vallen en opstaan e leren omgaan met teleurstellingen. Dat alles vormt je als mens.

Het Bijbelverhaal gaat over Johannes de Doper. Deze profeet leert zijn publiek wat mens zijn inhoudt: bedrieg niemand en leef rechtvaardig en eerlijk. Johannes stelt de juiste vragen naar het hoe en wat en waarom van het leren.