Kwink (sociale vaardigheden)
22 april 2021
kwink

Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt. Het Palet wil deze methode gaan uitproberen. Het is een aantrekkelijk programma waarin kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden worden aangeleerd. De drie titels van de lessen die wij gaan doen zijn: "Ken je kwaliteiten, kwaliteiten van de ander en ergernissen." Wanneer wij en de kinderen na deze drie lessen enthousiast zijn, zullen wij als school na de zomervakantie deze methode volledig gaan inzetten. Deze methode sluit goed aan op PBS (Positive Behaviour System). De paletjes zullen nog steeds worden uitgedeeld.   Wilt u meer informatie kijk dan op www.kwinkopschool.nl   

Agenda
sinterklaasfeest: de kinderen zijn om 12.00 uur vrij
3 decemberLees verder
nieuwsbrief
16 decemberLees verder
kerstviering
23 decemberLees verder
kinderen zijn om 12.00 uur vrij
24 decemberLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren