Evaluatie schooljaar 2021-2022

Evaluatie van het schooljaar 2021-2022

 

 

Ontwikkelingen binnen het kindcentrum

We hebben in alle groepen drie blokken cultuur aangeboden tijdens schooltijd en na schooltijd.

 

We zijn gestart met een nieuw volgsysteem IEP LVS

 

De huiskamer is geopend. Het zwerfboekenstation is ook geopend, de kinderen kunnen nu gratis boeken meenemen.

 

In de groepen 3 t/m 8 wordt thematisch gewerkt met de methode Blink.

 

SWPBS

De moestuin is ingericht en de kinderen helpen hiermee.

 

We werken met de methode Kwink. Bij de peuters is een pilot gedraaid.

 

Snappet

Snappet is verder geïntegreerd in ons onderwijs in groep 4 t/m 8

 

De methodetoetsen worden middels Snappet gemaakt.

 

VVE

De doorgaande lijn 2-6 jaar is verder voortgezet op het gebied van educatie, gedrag en rijke speel- en leeromgeving.

 

Ouderbetrokkenheid

De voorbereidingen voor de huiskamer zijn gemaakt, de huiskamer is in april gestart.

 

Bij elke thema afsluiting bij de peuters en kleuters worden de ouders uitgenodigd.

 

Er is een thema avond geweest voor ouders over moderne media

 

NPO gelden

De zomerschool heeft plaats gevonden voor de kinderen uit groep 3 t/m 6

 

De kinderen hebben extra ondersteuning gekregen, doordat er meer personeel was die ondersteuning hebben geboden.

 

Er zijn materialen aangeschaft ter ondersteuning van het onderwijs: trapleren, bewegend leren.

 

Alle leerkrachten hebben de cursus Met Sprongen Vooruit gevolgd.

 

 

 

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren