Evaluatie schooljaar 2019-2020

Evaluatie van het schooljaar 2019-2020

 

Gezond Kindcentrum

We hebben het beleid gezonde school aangescherpt op het gebied van voeding.

 

De school is gestart met de inrichting van de moestuinen.

 

De school heeft zich georiënteerd op een nieuw volgsysteem

SWPBS

We werken met paletjes. Kinderen krijgen een paletje als ze een compliment verdienen. Met de paletjes kan een groepsbeloning worden verdiend.

 

Elke groep heeft een gedragsmuur.

 

In school en op het plein hangen de gedragsregels.

 

 

De “gouden weken” en de “zilveren weken” worden in alle groepen ingezet om groepsvorming te bevorderen.

 

Het team heeft de training "Sterker voor de klas" gevolgd.

Stichting Leerkracht

We hebben ons Leerkracht bord aangescherpt en werken maandelijks aan een aantal doelen.

 

Leerkrachten hebben samen lessen voorbereid en hebben bij elkaar in de groep gekeken.

Ontwikkelingen binnen het kindcentrum

We zijn gestart met verschillende naschoolse activiteiten, zoals sport, muziek, meidengroep.

 

De huiswerkklas voor groep 6 t/m 8 is verder doorontwikkeld.

 

De samenwerking met diverse partners: Raster, kunstcircuit, sportbedrijf, Deventer Leergeld geïntensiveerd.

 

De voorbereidingen voor de huiskamer en zwerfboekenstation zijn getroffen.

Beweegwijs

 

Het team heeft trainingen voor beweegwijs gevolgd.

 

De functionaris sport begeleidt de leerkrachten bij beweegwijs.

 

Er is een doorgaande lijn 3-12 jaar opgesteld.

 

Het schoolplein is aangepast om beweegwijs goed uit te kunnen voeren.

 

Juniorcoaches zijn opgeleid en begeleiden spel bij groep 1 t/m 4.

 

Snappet

De Snappet is verder geïntegreerd in ons onderwijs in groep 4 t/m 8

 

De methodetoetsen worden middels Snappet gemaakt.

 

VVE

De doorgaande lijn 2-6 jaar is verder voortgezet op het gebied van educatie, gedrag en rijke speel- en leeromgeving.

 

De pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderbouw hebben samen de ontwikkeling vorm gegeven.

 

Ouderbetrokkenheid

De school werkt met een school app.

 

De voorbereidingen voor de huiskamer zijn gemaakt.

 

Opbrengstgericht werken

De analyses van de opbrengsten zijn verbeterd, elke groep heeft een groepsanalyse en een datamuur. Van daaruit wordt zorg op maat aangeboden aan de leerlingen.

 

Agenda
rapport mee naar huis
5 februariLees verder
carnaval
11 februariLees verder
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
12 februariLees verder
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
15 februariLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren