Evaluatie schooljaar 2020-2021

Evaluatie van het schooljaar 2020-2021

 

 

Ontwikkelingen binnen het kindcentrum

We zijn gestart met het cultuurproject. Door corona is dit een half jaar stil blijven liggen.

 

De huiswerkklas voor groep 6 t/m 8 is verder doorontwikkeld.

 

De samenwerking met diverse partners: Raster, kunstcircuit, sportbedrijf, Deventer Leergeld is geïntensiveerd.

 

De voorbereidingen voor de huiskamer en zwerfboekenstation zijn getroffen.

 

In de groepen 3 t/m 8 wordt thematisch gewerkt met de methode Blink.

 

SWPBS

De subsidie Jong leren eten is aangevraagd.

 

We hebben een pilot gedraaid met de methode Kwink. Een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.

 

Snappet

Snappet is verder geïntegreerd in ons onderwijs in groep 4 t/m 8

 

De methodetoetsen worden middels Snappet gemaakt.

 

VVE

De doorgaande lijn 2-6 jaar is verder voortgezet op het gebied van educatie, gedrag en rijke speel- en leeromgeving.

 

Ouderbetrokkenheid

De voorbereidingen voor de huiskamer zijn gemaakt.

 

De nieuwe school-app is in gebruik. De ouders en de leerkrachten maken volledig gebruik van deze app.

 

Opbrengstgericht werken

De analyses van de opbrengsten zijn verbeterd. De leerkrachten kunnen adequaat handelen.

 

Agenda
kennismakingsgesprekken
30 augustusLees verder
schoolbreed: thema verkeer
13 septemberLees verder
kinderpostzegels
29 septemberLees verder
nieuwsbrief
30 septemberLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren