Aanmelden van uw kind

Aanmelding van uw peuter/kind voor de peuterspeelzaal of basisschool

Aanmelding door ouders gebeurt bij de directeur van kindcentrum Het Palet, door het invullen van het gemeentelijke aanmeldformulier voor de school. – Uitnodiging voor een gesprek (kan eventueel ook samen met de aanmelding) – Toelichting op de procedure – Inschrijving

Lees verder >

 Het aannamebeleid

Open aannamebeleid Onze school heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen, dat iedereen welkom is, met welke levensbeschouwing dan ook. Voorwaarde is wel, dat de doelstellingen van het Kindcentrum door leerlingen en ouders worden gerespecteerd. Wanneer u uw handtekening zet

Lees verder >

 


 

Schorsing of verwijdering

Met betrekking tot toelating, verwijdering en/of schorsing van leerlingen wordt in eerste instantie artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs in acht genomen. Daarnaast wordt op schoolniveau één en ander verder uitgewerkt. De beslissing van het verwijderen en/of

Lees verder >

 


 

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren