Activiteiten onder schooltijd

Culturele activiteiten


Elk schooljaar neemt iedere groep deel aan tenminste één culturele activiteit. Dat kan een voorstelling  zijn of oiets dergelijks. Deze uitvoeringen kunnen plaatsvinden in school of elders. Ouders worden via een (nieuws)brief op de hoogte gebracht over de inhoud van deze activiteiten. Waar we als school ouders kunnen betrekken, doen we dat. Komend schooljaar krijgen alle groepen daarnaast nog drie blokken cultuur aangeboden. Te denken valt aan moderne media, theater, dans, muziek, beeldende vorming.

 

 

Excursies en verkeersexamen


Het komt voor dat een klas op excursie gaat. De leerlingen brengen dan een bezoek aan bijvoorbeeld een kerk, bibliotheek of bijvoorbeeld de uiterwaarden. In veel gevallen zal de leerkracht een beroep doen op de medewerking van een aantal ouders. Hulp van ouders is een voorwaarde om aan dergelijke nuttige en leerzame uitstapjes te kunnen deelnemen. Mocht u bezwaar hebben tegen het vervoer van uw kind(eren) door ouders, dan kunt u dit bij aanmelding van uw kind aangeven.
VerkeersexamenOok doen we jaarlijks mee aan de verkeersexamens. 

 

 

Jaarlijkse schoolsportdagen


Jaarlijks doet de bovenbouw (groep 7en 8) mee aan de schoolsportdagen van Deventer. Daarnaast doen we, als het kan, mee met verschillende schooltoernooien en sportactiviteiten. Bij al deze activiteiten is eveneens de ouderhulp onmisbaar.

 

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren