Activiteiten onder schooltijd

Culturele activiteiten
KleurenboomElk schooljaar neemt iedere groep deel aan tenminste één culturele activiteit. Dat kan een voorstelling  zijn of iets dergelijks. Deze uitvoeringen kunnen plaatsvinden in school of elders. Ouders worden via een (nieuws)brief op de hoogte gebracht over de inhoud van deze activiteiten. Waar we als school ouders kunnen betrekken, doen we dat.

 

 

Excursies en verkeersexamen
Het komt voor dat een klas op excursie gaat. De leerlingen brengen dan een bezoek aan bijvoorbeeld een kerk, bibliotheek of bijvoorbeeld de uiterwaarden. In veel gevallen zal de leerkracht een beroep doen op de medewerking van een aantal ouders. Hulp van ouders is een voorwaarde om aan dergelijke nuttige en leerzame uitstapjes te kunnen deelnemen. Mocht u bezwaar hebben tegen het vervoer van uw kind(eren) door ouders, dan kunt u dit bij aanmelding van uw kind aangeven.
VerkeersexamenOok doen we jaa rlijks mee aan de verkeersexamens. Naast het theoretische examen gaan ze de regels ook toepassen in de praktijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijkse schoolsportdagen
Jaarlijks doet de bovenbouw (groep 7en 8) mee aan de schoolsportdagen van Deventer. Daarnaast doen we, als het kan, mee met verschillende schooltoernooien en sportactiviteiten. Bij al deze activiteiten is eveneens de ouderhulp onmisbaar.

 

Agenda
goede vrijdag en Pasen
10 aprilLees verder
Goede Vrijdag
10 aprilLees verder
1e Paasdag
12 aprilLees verder
2e Paasdag
13 aprilLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren