Communicatie met ouders

De communicatie naar ouders gebeurt op diverse manieren. We communiceren middels de schoolgids, de website, de nieuwsbrief, Facebook en middels de mail. Ook hebben we jaarlijks een kijkochtend/middag.

 

Schoolgids


Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden de ouders geïnformeerd over de schoolgids. Deze schoolgids is te vinden op de website en wordt elk jaar geactualiseerd. Hierin is alle informatie over de school opgenomen, van missie en pedagogisch klimaat tot overblijfregels en wat de kinderen mee moeten nemen.

 

De website


Op de website staat veel algemene informatie over de school. U vindt hier ook de jaarkalender van de school. De website wordt regelmatig bijgewerkt. 

 

Nieuwsbrief


Het Palet verstuurt om de drie weken een digitale nieuwsbrief naar alle ouders (peuters en schoolkinderen) . Belangrijke en actuele gebeurtenissen worden aangekondigd of beschreven.

 

Facebook-account en Instagram-acount


Het kindcentrum heeft een eigen facebook- en Instagramaccount. Hierop worden korte berichtjes en foto’s gezet door leerkrachten, pedagogische medewerkers en directie. Het beide accounts worden door een leerkracht beheerd. Bij misbruik wordt dit gemeld aan de desbetreffende persoon met het verzoek het bericht te verwijderen.

 

Mailverkeers


Via de schoolapp informeert de leerkracht van uw kind u over bijzonderheden in de dagelijkse gang van zaken. Dit doen we in bcc. Uw mailadres is voor andere ouder niet zichtbaar. Wij mailen geen incidenten. Dit doet de leerkracht telefonisch of face to face. Wat mailen we wel:

• Luchtige zaken
• Afwijkingen van het lesprogramma
• Nieuwe thema’s (groep 1-2-3)
• Vraag om ouderhulp
• Positieve zaken die spelen in de groep
• Activiteiten in en rond de school

 

De mail wordt via de schoolapp naar de ouders verzonden.

l

 

 

 

Kijkochtend/middag voor peuters en schoolkinderen


Elk nieuw schooljaar wordt er een kijkochtend/middag georganiseerd voor alle groepen. Op deze dag worden de ouders door de leerkrachten en pedagogisch medewerkers op de hoogte gebracht over het reilen en zeilen van het betreffende schooljaar. De kinderen laten aan hun ouders zien wat ze in de klas doen en leren.

 

Koffie ochtenden voor alle ouders (peuter en basisschoolleerling)

Jaarlijks komen er inhoudelijk thema’s aan bod, die actueel zijn voor het kindcentrum, kinderen en ouders. U

 bent van harte welkom om onder genot van een kop koffie of thee deel te nemen aan één van onze koffie ochtenden.

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren