Communicatie met ouders

De communicatie naar ouders gebeurt op diverse manieren. We communiceren middels de schoolgids, de website, de nieuwsbrief, Facebook en middels de mail. Ook hebben we jaarlijks een thema-avond en een kijkochtend/middag.

 

Schoolgids
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden de ouders geïnformeerd over de schoolgids. Deze schoolgids is te vinden op de website en wordt elk jaar geactualiseerd. Hierin is alle informatie over de school opgenomen, van missie en pedagogisch klimaat tot overblijfregels en wat de kinderen mee moeten nemen.

 

De website
Op de website staat veel algemene informatie over de school. U vindt hier ook de jaarkalender van de school. De website wordt regelmatig bijgewerkt. Elke drie weken plaatst de leerkracht een stukje vanuit de groep op de website.

 

Nieuwsbrief
Het Palet verstuurt om de drie weken een digitale nieuwsbrief naar alle ouders (peuters en schoolkinderen) . Belangrijke en actuele gebeurtenissen worden aangekondigd of beschreven.

 

Facebook-account
Het kindcentrum heeft een eigen facebook-account. Hierop worden korte berichtjes en foto’s gezet door leerkrachten, pedagogische medewerkers en directie. Het facebook-account wordt door een leerkracht beheerd. Bij misbruik wordt dit gemeld aan de desbetreffende persoon met het verzoek het bericht te verwijderen.
Elke week zet een leerkracht van iedere groep een bericht op facebook. Er worden alleen bij schriftelijke toestemming foto’s van leerlingen geplaatst.

 

Mailverkeer
Via de mail informeert de leerkracht van uw kind u over bijzonderheden in de dagelijkse gang van zaken. Dit doen we in bcc. Uw mailadres is voor andere ouder niet zichtbaar. Wij mailen geen incidenten. Dit doet de leerkracht telefonisch of face to face. Wat mailen we wel:

 

• Luchtige zaken
• Afwijkingen van het lesprogramma
• Nieuwe thema’s (groep 1-2-3)
• Vraag om ouderhulp
• Positieve zaken die spelen in de groep
• Activiteiten in en rond de school

De mail wordt via Parnassys naar de ouders verzonden.
VoorlezenOfficiële brieven worden eerst door de MT leden gelezen, voordat de brief verzonden wordt.

 

Kijkochtend/middag voor peuters en schoolkinderen
Elk nieuw schooljaar wordt er een kijkochtend/middag georganiseerd voor alle
groepen. Op deze dag worden de ouders door de leerkrachten en pedagogisch medewerkers op de hoogte gebracht over het reilen en zeilen van het betreffende schooljaar. De kinderen laten aan hun ouders zien wat ze in de klas doen en leren.

 

Koffie ochtenden voor alle ouders (peuter en basisschoolleerling)
Jaarlijks komen er inhoudelijk thema’s aan bod, die actueel zijn voor het kindcentrum, kinderen en ouders. U bent van harte welkom om onder genot van een kop koffie of thee deel te nemen aan één van onze koffie ochtenden.

Agenda
goede vrijdag en Pasen
10 aprilLees verder
Goede Vrijdag
10 aprilLees verder
1e Paasdag
12 aprilLees verder
2e Paasdag
13 aprilLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren