De zorg voor de kinderen

Basis en extra zorg op Het Palet

Handelingsgericht werken Op kindcentrum het Palet wordt door de pedagogische medewerkers en de leerkrachten gewerkt volgens het model van het handelingsgerichte werken. Met deze manier van werken willen wij de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen

Lees verder >

 


 

 

Bijles onder schooltijd

Er vindt onder schooltijd geen bijles buiten de school plaats, behalve met de volgende uitzonderingen: Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) en Motorische Remedial Teaching (MRT) Zorg, voorgeschreven na een POA (=Platform Onderzoek en Advies) indicatie Dyslexie, met een dyslexieverklaring. Wanneer je als

Lees verder >

 


 

De veilige school

Op alle scholen binnen Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en geborgen omgeving te laten ontwikkelen. Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over gedragingen en regels, die nageleefd

Lees verder >

 


 

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen van 2-12 jaar

Ons onderwijs is erop gericht zo goed mogelijk rekening te houden met de mogelijkheden en vaardigheden van de leerlingen. Om daar een goed beeld van te krijgen staan ons meerdere gegevens ter beschikking. In de eerste plaats is de informatie

Lees verder >

 


 

Medisch protocol

De pedagogische medewerkers en leerkrachten op het Palet worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die pijnklachten hebben die met eenvoudige middelen te verhelpen zijn, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker

Lees verder >

 


 

Passend onderwijs

Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Ook voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben zij

Lees verder >

 


 

Samenwerkingsverband Sine Limite

Alle basisscholen en speciale scholen in de gemeente zijn aangesloten bij Sine Limite. Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Soms heeft een kind extra aandacht en begeleiding nodig. Dat kan op de basisschool maar ook kan een kind

Lees verder >


 

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren