Evaluatie schooljaar 2018-2019

Evaluatie van het schooljaar 2018-2019

 

Gezond Kindcentrum We hebben het beleid gezonde school aangescherpt op het gebied van voeding.
SWPBS

We werken met paletjes. Kinderen krijgen een paletje als ze een compliment verdienen. Met de paletjes kan een groepsbeloning worden verdiend.

 

Elke groep heeft een gedragsmuur.

 

In school en op het plein hangen de gedragsregels.

 

We werken met groepsbeloningen.

 

De “gouden weken” en de “zilveren weken” worden in alle groepen ingezet om groepsvorming te bevorderen.

Stichting Leerkracht

We hebben ons Leerkracht bord aangescherpt en werken maandelijks aan een aantal doelen.

 

Leerkrachten hebben samen lessen voorbereid en hebben bij elkaar in de groep gekeken.

Ontwikkelingen binnen het kindcentrum

We zijn gestart met verschillende naschoolse activiteiten, zoals sport, muziek, meidengroep.

 

De huiswerkklas voor groep 6 t/m 8 is opgezet.

 

De samenwerking met diverse partners: Raster, kunstcircuit, sportbedrijf, Deventer Leergeld geïntensiveerd.

 

Het sociale en emotionele project Snuffel en Stamper met kinderen van 2-6 jaar is succesvol uitgevoerd.

 

We hebben koffieochtenden gehouden met verschillende thema’s

Beweegwijs

De betrokkenheid van het team is vergroot.

 

Het team heeft trainingen voor beweegwijs gevolgd.

 

De functionaris sport begeleidt de leerkrachten bij beweegwijs.

 

Er is een doorgaande lijn 3-12 jaar opgesteld.

 

Het schoolplein is aangepast om beweegwijs goed uit te kunnen voeren.

 

Juniorcoaches zijn opgeleid en begeleiden spel bij groep 1 t/m 4.

Snappet De Snappet is geïntegreerd in ons onderwijs in groep 4 t/m 8
VVE

De doorgaande lijn 2-6 jaar is verder voortgezet op het gebied van educatie, gedrag en rijke speel- en leeromgeving.

 

De pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderbouw hebben samen de ontwikkeling vorm gegeven.

Rapport We hebben het rapport met portfolio kindvriendelijk gemaakt
Opbrengstgericht werken De analyses van de opbrengsten zijn verbeterd, elke groep heeft een groepsanalyse en een datamuur. Van daaruit wordt zorg op maat aangeboden aan de leerlingen.
Agenda
voorjaarsvakantie
15 februariLees verder
Voorjaarsvakantie
15 februariLees verder
adviesgesprekken voortgezet onderwijs
2 maartLees verder
studiedag: de kinderen zijn vrij
23 maartLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren