Het Kindcentrum

De speelinloop

We hebben op Het Palet een Speelinloop voor ouders en dreumesen. Deze Speelinloop is bedoeld voor alle kinderen vanaf 1-2 jaar, die reeds staan ingeschreven bij een voorschoolse voorziening. Iedere woensdagochtend van 8.30 – 10.00 bent u welkom in groep

Lees verder >

 functies en taken o.a. directie, interne begeleider en groepsleerkrachten

Binnen ons kindcentrum hebben we verschillende functies en taken. Het kindcentrum wordt aangestuurd door de directeur. De intern begeleider heeft een belangrijke adviserende rol naar de directeur, daar waar het gaat om de zorgstructuur en de kwaliteit van het onderwijs.

Lees verder >

 


 

Missie en visie van kindcentrum Het Palet

Missie Kindcentrum Het Palet biedt alle kinderen goed onderwijs in een prettig leerklimaat zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen richting een kleurrijke toekomst. Visie   Ons interconfessionele kindcentrum (1-12 jaar) is de spil in de wijk. Kindcentrum Het Palet biedt een

Lees verder >

 


 

Agenda
kennismakingsgesprekken
30 augustusLees verder
schoolbreed: thema verkeer
13 septemberLees verder
kinderpostzegels
29 septemberLees verder
nieuwsbrief
30 septemberLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren