Het onderwijs aan peuters

Onderwijs aan peutersVVE en Piramide 

 

De speelzaal op Het Palet is een VVE speelzaal. De Gemeente Deventer stelt een aantal eisen aan speelzalen voordat ze zich een VVE speelzaal mogen noemen. Deze eisen zijn als volgt:
• Er moet gewerkt worden met een erkend VVE programma
• Alle pedagogisch medewerkers moeten geschoold zijn in dit programma
• Alle medewerkers werken met en zijn geschoold in LOGO 3000 (een programma dat de woordenschat stimuleert) en moeten voldoen aan bepaalde taaleisen
De speelzaal krijgt regelmatig bezoek van de GGD of de onderwijsinspectie, die de kwaliteit van de speelzaal controleert.

 

Op peuterspelen Het Palet werken we met Logo 3000 en Piramide. Logo 3000 biedt in een jaar 500 woorden aan voor peuters. De woorden zijn ondergebracht in de Piramide-thema’s. Piramide is een erkend VVE programma en bedoeld voor alle kinderen, met bijzondere aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Welke kinderen deze extra ondersteuning nodig hebben, wordt bepaald in samenwerking met het consultatiebureau.

 

Het pedagogisch beleid

 

In het pedagogisch beleid staat omschreven dat wij het kind centraal stellen in ons handelen. Dit doen wij aan de hand van vier pedagogische doelen:
• emotionele gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
• gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competenties;
• eigen veiligheid;
• maken van waarden en normen (waaronder respect).

 

De pedagogische medewerkers en de leerkrachten vormen één team. Samen is er een doorgaande ontwikkelingslijn vormgegeven. Dit betekent dat er één aanpak en één beleid is. Er is ook regelmatig overleg en er worden gezamenlijk beleidsstukken opgesteld.  De pedagogische medewerkers worden door de directeur van het kindcentrum aangestuurd.

Agenda
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
kennismaking groep 1 leerlingen
oudergesprekken facultatief
kennismaking nieuwe leerkracht

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren