Interconfessioneel kindcentrum

Kindcentrum Het Palet is een interconfessioneel. Dit houdt in dat we een kindcentrum zijn met christelijke uitgangspunten. Dat zijn uitgangspunten waar velen zich door aangesproken voelen. Graag willen wij als team een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen op onze school. Daarmee willen we niet alleen de grondslag leggen voor het vervolgonderwijs, maar ook voor het verdere leven.

 

Wij vertellen Bijbelverhalen aan de hand van de methode Trefwoord. Soms vertellen we ‘gewone’ verhalen waarin een Bijbelverhaal verstopt zit. We noemen dat spiegelverhalen. Wij praten met de kinderen over wat je van deze verhalen kunt leren. Ook de waarden en normen die uit ons geloof voortvloeien dragen we graag over aan de kinderen. Op onze school zitten kinderen met verschillende achtergronden qua geloof en geloofsbeleving. Dat vinden wij heel plezierig en we zijn er daarom best trots op dat zoveel verschillend denkende mensen zich op één en dezelfde school thuis voelen. Iedereen die respect heeft voor de ander – ongeacht ras, cultuur of geloof – is welkom op onze school.

i

Agenda
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
kennismaking groep 1 leerlingen
oudergesprekken facultatief
kennismaking nieuwe leerkracht

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren