Medisch protocol

De pedagogische medewerkers en leerkrachten op het Palet worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die pijnklachten hebben die met eenvoudige middelen te verhelpen zijn, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind(eren) de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang, dat de pedagogische medewerkers en leerkrachten in alle situaties zorgvuldig handelen.
Wij handelen volgens het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen’, een handreiking voor het kindcentrum hoe te handelen wanneer een kind ziek is, of medicijnen nodig heeft.

Agenda
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
kennismaking groep 1 leerlingen
oudergesprekken facultatief
kennismaking nieuwe leerkracht

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren