Meld- en aangifteplicht

In het kader van bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs geldt op grond van WPO artikel 4a bij een dergelijk zedenmisdrijf voor het bevoegd gezag een aangifteplicht en voor het personeel een meldplicht. Nadat bij een personeelslid bekend is dat een medewerker van de school zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan strafbare handelingen op seksueel gebied jegens een minderjarige leerling van de school, dient hij dat terstond aan de schoolleiding en het bevoegd gezag te melden.


Het bevoegde gezag treedt onmiddellijk in overleg met de vertrouwensinspecteur. Indien uit dat overleg moet worden geconcludeerd dat er een redelijk vermoeden is van een strafbare handeling, doet het bevoegde gezag aangifte bij de politie. Voordat het bevoegde gezag daartoe overgaat, stelt het de ouders van de betrokken leerling en de betreffende persoon op de hoogte. De vertrouwenspersoon is van deze meldplicht vrijgesteld. Hij dient de klager wel te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie.

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs/zedenmisdrijven

Agenda
rapport mee naar huis
5 februariLees verder
carnaval
11 februariLees verder
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
12 februariLees verder
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
15 februariLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren