Missie en visie van kindcentrum Het Palet

Missie1

 

Kindcentrum Het Palet biedt alle kinderen goed onderwijs en gelijke ontwikkelkansen in een prettig leerklimaat zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen richting een kleurrijke toekomst.

 

Visie  

 

Ons interconfessionele kindcentrum (1-12 jaar) is de spil in de wijk. Kindcentrum Het Palet biedt een professionele, gezonde en sportieve leeromgeving waarin ieder kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. We streven naar een optimale ontwikkeling voor álle kinderen waarin zij eigenaar zijn van hun eigen leerproces. De speel-/leeromgeving is rijk en uitdagend. Door te ontdekken leert het kind elke dag wat nieuws, waar het morgen mee verder kan.

 

Gedurende de hele dag wordt er in ons kindcentrum gewerkt vanuit één pedagogische aanpak en een doorlopende ontwikkelingslijn.

 

Kindcentrum Het Palet investeert in een goede samenwerking met ouders en alle instanties die betrokken zijn bij onderwijs en maatschappelijke ontwikkeling in de buurt. Wij leggen hierbij de verbinding tussen kinderen, ouders en het team en tussen de kinderen en de wereld om hen heen.

 

 

Samenwerking peuters en de basisschool

 

We werken met twee op peutergroepen, waarbij het ontwikkelingsniveau van kinderen centraal staat. Alle kinderen komen binnen in groep rood. In deze groep staat de emotionele veiligheid, het wennen aan de groep, regels en rituelen, afscheid nemen en het dagritme centraal. Er is sprake van begeleid spelen. Natuurlijk is er ook de nodige aandacht voor de zelfredzaamheid van de peuters.

Afbeelding missie en visie

 

Als de kinderen eraan toe zijn, stromen ze door naar groep geel. Op groep geel is er sprake van een rijkere speel-leeromgeving, waarin kinderen gestimuleerd worden om te spelen in hoeken die ingericht zijn passend bij de leeftijd. Kinderen kunnen door een keuze te maken op het kiesbord kiezen in welke hoek ze willen spelen. Er is een gericht aanbod van Logo 3000 en Piramide in een gestructureerd dagprogramma.

 

 

Doorgaande lijn naar de basisschool

 

Om het beste uit kinderen te halen is een ononderbroken ontwikkeling van essentieel belang. Peuterspeelzaal en basisschool moeten daarom zoveel mogelijk op elkaar aansluiten, zodat kinderen met een goede startkwalificatie de basisschool kunnen verlaten.

 

Om dit te bereiken wordt er tussen de peuterspeelzaal en de basisschool intensief samengewerkt. We spreken “dezelfde taal”. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk werken op dezelfde manier en dezelfde dingen doen. In praktijk betekent dit, dat er regelmatig wordt overlegd om de werkwijze op elkaar af te stemmen.

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren