Nieuws

peuterspelen

Tijdens de zomervakantie hebben de peuters zich goed vermaakt. Peuters van Het Palet en Sam&Koos leerden elkaar kennen en speelden fijn samen. 
Met het mooie weer hebben we buiten gespeeld met zand en water. Met water en een kwast zijn er mooie tekeningen op de stoep gemaakt. 
Maandag 23 augustus starten we allemaal weer in onze eigen groep.

pp1

23 augustusLees verder
Welkom

Het schooljaar gaat weer van start. Wij zien alle kinderen maandag 23 augustus weer om 8.30 uur.

Wij hebben er weer ontzettend zin in. De leerkrachten zijn het afgelopen week druk geweest om de klassen in te richten.Het nieuwe meubilair dat in de vakantie is geleverd, ziet er mooi uit. 

Voor de onderbouw zijn er nieuwe kasten, groepstafels en stoelen geleverd.

Voor groep 3 t/m 8 kasten, driekanttafels en tafels die in een halve kring staan. De verlengde instructie vindt plaats in de halve cirkel.

Hieronder twee foto's van de nieuw ingerichte klaslokalen.

mm1

23 augustusLees verder
gezonde school
 
Water drinken

Het water drinken voor de zomervakantie was een succes, daarom hebben wij er voor gekozen om hier na de zomervakantie mee door te gaan. De kinderen mogen hun eigen fles meenemen en deze op school met water vullen.

Wanneer een kind graag melk drinkt bij de lunch mag er een pakje melk meegenomen worden naar school.

 

Gezonde lunch:lunch

 

 

 

Trakteren:

trak

23 augustusLees verder
peuternieuws: thema verkeer

Wat is verkeer toch een leuk thema. We leren veel over auto’s, fietsen, boten en vrachtauto’s. Ook leren we hoe we moeten oversteken. Zowel binnen als buiten zijn we bezig met het thema.

11

thema kunst
nieuws peuter- en kleutergroepen

We zijn in groep rood en groep geel en in de kleutergroepen gestart met het thema kunst.

In groep rood lezen we het boek ‘een fluit voor Nijntje’. We leren de kleuren rood, geel en blauw, we maken kunstige muziek en mooie kunstwerken.

 

In groep geel staat het boek ‘schaap maakt een schilderij’ centraal. De peuters schilderen zelfs het schilderij van schaap na. En er worden natuurlijk ook allerlei andere mooie kunstwerken gemaakt.

 

Bij de kleuters ontdekken de kinderen dat je kleuren kunt mengen en maken de kinderen mooie kunstwerken.

Er is al een hele kunsttentoonstelling op de gang gemaakt.

 

 

qqq

Thematisch werken

We hebben dit jaar twee methoden thematisch werken uitgeprobeerd in de groepen 3 t/m 8.

Afgelopen studiedag zijn we tot een keuze gekomen.

Wij gaan de methode Blink Wereld hiervoor inzetten. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek zijn ingeintegreerd in thema's. blink

 

Hoe ziet de opbouw van een thema eruit?

De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen. De intro bevat ook een aantal ‘triggers’ om de kinderen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat ze aan voorkennis hebben. Vervolgens krijgen ze eerst een basis aan inhoud en vaardigheden geboden door middel van de geleide onderzoekslessen die je gezamenlijk met de hele klas doet. Daarna volgt de Test jezelf (wat weet ik nu al? wat vind ik interessant?) en gaan ze zelf aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag. Ze doen onderzoek, ze maken een eigen product en ze werken samen toe naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie.

 

Ook gaan we vanaf groep 5 de topo lijn van Blink Wereld toepassen, wij vinden het belangrijk dat kinderen ook kennis hebben van de werelddelen, landen, steden en rivieren.

22 aprilLees verder
Kwink (sociale vaardigheden)
kwink

Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt. Het Palet wil deze methode gaan uitproberen. Het is een aantrekkelijk programma waarin kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden worden aangeleerd. De drie titels van de lessen die wij gaan doen zijn: "Ken je kwaliteiten, kwaliteiten van de ander en ergernissen." Wanneer wij en de kinderen na deze drie lessen enthousiast zijn, zullen wij als school na de zomervakantie deze methode volledig gaan inzetten. Deze methode sluit goed aan op PBS (Positive Behaviour System). De paletjes zullen nog steeds worden uitgedeeld.   Wilt u meer informatie kijk dan op www.kwinkopschool.nl   

22 aprilLees verder
Taalgebruik

lief

Alle klassen hebben op dit moment hetzelfde doel op het bord staan; "Wij zeggen lieve en nette woorden tegen elkaar." 

Het is ons opgevallen dat er te veel lelijke woorden en scheldwoorden worden gebruikt. Wij willen dit graag reduceren. Op het moment dat een leerling vloekt of een scheldwoord gebruikt, krijgt hij/zij een stopkaartje. Aan het einde van de dag krijgen alle kinderen die geen stopkaartje hebben gehad een smiley op het bord. Wanneer kinderen meer dan drie stopkaartjes in de week krijgen worden de ouders hierover geïnformeerd. Wanneer u als ouder niks heeft gehoord doet uw zoon/dochter het dus prima. De kinderen doen op school erg hun best om iedere dag een smiley op het bord te halen!

Wellicht kunt u thuis dit ook bespreekbaar maken met de kinderen, zodat het ook thuis een gewoonte wordt om niet te vloeken. 

18 maartLees verder
Agenda
kennismakingsgesprekken
30 augustusLees verder
schoolbreed: thema verkeer
13 septemberLees verder
kinderpostzegels
29 septemberLees verder
nieuwsbrief
30 septemberLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren