Nieuws

Kindcentrum Het Palet bestaat 5 jaar!!!!!!!!!!!!

5

Dit jaar bestaat ons kindcentrum alweer 5 jaar! Dit willen we graag samen met de kinderen vieren. Vrijdag 2 juli 2021 vieren we de hele dag feest.

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Zo komt er onder andere een stormbaan, springkussen en silent disco. Voor eten en drinken wordt gezorgd. De peuters gaan van 8.45-11.45 uur naar peuterspelen. De basisschool kinderen gaan van 08:30-14:00 naar school.

We hebben er zin in!

water drinken op Het Palet

 

Deze week zijn we gestaInline imagert om het drinken van water te promoten.

Wat fijn om te zien dat veel kinderen water of water met een smaakje lekker vinden. Ook heeft een deel van de kinderen op de peuterspeelzaal al water of thee gedronken en zijn dit al gewend. Ook nemen kinderen bronwater mee naar school, als ze geen kraanwater lusten. Een aantal kinderen drinkt i.p.v. water, thee op school. Het is leuk om te zien hoe enthousiast kinderen reageren op de vele smaken fruit in het water. 

 

 

peuternieuws: thema verkeer

Wat is verkeer toch een leuk thema. We leren veel over auto’s, fietsen, boten en vrachtauto’s. Ook leren we hoe we moeten oversteken. Zowel binnen als buiten zijn we bezig met het thema.

11

thema kunst
nieuws peuter- en kleutergroepen

We zijn in groep rood en groep geel en in de kleutergroepen gestart met het thema kunst.

In groep rood lezen we het boek ‘een fluit voor Nijntje’. We leren de kleuren rood, geel en blauw, we maken kunstige muziek en mooie kunstwerken.

 

In groep geel staat het boek ‘schaap maakt een schilderij’ centraal. De peuters schilderen zelfs het schilderij van schaap na. En er worden natuurlijk ook allerlei andere mooie kunstwerken gemaakt.

 

Bij de kleuters ontdekken de kinderen dat je kleuren kunt mengen en maken de kinderen mooie kunstwerken.

Er is al een hele kunsttentoonstelling op de gang gemaakt.

 

 

qqq

Thematisch werken

We hebben dit jaar twee methoden thematisch werken uitgeprobeerd in de groepen 3 t/m 8.

Afgelopen studiedag zijn we tot een keuze gekomen.

Wij gaan de methode Blink Wereld hiervoor inzetten. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek zijn ingeintegreerd in thema's. blink

 

Hoe ziet de opbouw van een thema eruit?

De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen. De intro bevat ook een aantal ‘triggers’ om de kinderen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat ze aan voorkennis hebben. Vervolgens krijgen ze eerst een basis aan inhoud en vaardigheden geboden door middel van de geleide onderzoekslessen die je gezamenlijk met de hele klas doet. Daarna volgt de Test jezelf (wat weet ik nu al? wat vind ik interessant?) en gaan ze zelf aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag. Ze doen onderzoek, ze maken een eigen product en ze werken samen toe naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie.

 

Ook gaan we vanaf groep 5 de topo lijn van Blink Wereld toepassen, wij vinden het belangrijk dat kinderen ook kennis hebben van de werelddelen, landen, steden en rivieren.

22 aprilLees verder
Kwink (sociale vaardigheden)
kwink

Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt. Het Palet wil deze methode gaan uitproberen. Het is een aantrekkelijk programma waarin kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden worden aangeleerd. De drie titels van de lessen die wij gaan doen zijn: "Ken je kwaliteiten, kwaliteiten van de ander en ergernissen." Wanneer wij en de kinderen na deze drie lessen enthousiast zijn, zullen wij als school na de zomervakantie deze methode volledig gaan inzetten. Deze methode sluit goed aan op PBS (Positive Behaviour System). De paletjes zullen nog steeds worden uitgedeeld.   Wilt u meer informatie kijk dan op www.kwinkopschool.nl   

22 aprilLees verder
Taalgebruik

lief

Alle klassen hebben op dit moment hetzelfde doel op het bord staan; "Wij zeggen lieve en nette woorden tegen elkaar." 

Het is ons opgevallen dat er te veel lelijke woorden en scheldwoorden worden gebruikt. Wij willen dit graag reduceren. Op het moment dat een leerling vloekt of een scheldwoord gebruikt, krijgt hij/zij een stopkaartje. Aan het einde van de dag krijgen alle kinderen die geen stopkaartje hebben gehad een smiley op het bord. Wanneer kinderen meer dan drie stopkaartjes in de week krijgen worden de ouders hierover geïnformeerd. Wanneer u als ouder niks heeft gehoord doet uw zoon/dochter het dus prima. De kinderen doen op school erg hun best om iedere dag een smiley op het bord te halen!

Wellicht kunt u thuis dit ook bespreekbaar maken met de kinderen, zodat het ook thuis een gewoonte wordt om niet te vloeken. 

18 maartLees verder
Rondleidingen weer gestart

Wilt u met eigen ogen zien wat ons Kindcentrum te bieden heeft voor
peuters en schoolkinderen? U bent van harte welkom om de sfeer te proeven.
Graag nodigen we u uit in ons Kindcentrum voor een rondleiding en een
oriënterend gesprek. We zullen met trots ons Kindcentrum laten zien. 

U kunt contact opnemen met Sietske Nijland, directeur van het Kindcentrum.

 

De rondleidingen worden in aangepaste vorm gegeven en het dragen van een mondkapje is verplicht.

 

koffie

 

 

8 februariLees verder
Agenda
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
kennismaking groep 1 leerlingen
oudergesprekken facultatief
kennismaking nieuwe leerkracht

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren