Ouders

Communicatie met ouders

De communicatie naar ouders gebeurt op diverse manieren. We communiceren middels de schoolgids, de website, de nieuwsbrief, Facebook en middels de mail. Ook hebben we jaarlijks een thema-avond en een kijkochtend/middag. Schoolgids Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden de

Lees verder >

 Controle van hoofdluis

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders de verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van de hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor

Lees verder >

 Hulp van ouders

Mede dankzij de hulp van enthousiaste ouders kan ons Kindcentrum het onderwijs goed organiseren. Er is hulp nodig bij: – de organisatie van activiteiten, bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis en Pasen; – schoolreis; – versieren van de school bij één van de

Lees verder >

 Medezeggenschapsraad en Ouderraad

De Medezeggenschaptsraad (MR) De Medezeggenschaptsraad (MR) bestaat uit twee geledingen: Vertegenwoordigers van ouders: de oudergeleding. Vertegenwoordigers van het team: de personeelsgeleding. In de medezeggenschapsraad (MR) overleggen ouders en teamleden over allerlei zaken die met het beleid van de school te

Lees verder >

 


 

Ouder en kind gesprekken

Drie á vier keer per schooljaar voert het Palet schoolbreed gesprekken. Alle ouders worden hiervoor schriftelijk en waar nodig mondeling uitgenodigd. Wanneer er zorgen zijn, worden u eerder uitgenodigd voor een gesprek, zodat wij op tijd de zorg kunnen delen

Lees verder >

 


 

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren