Positief Kindcentrum

Leren gaat beter als er een veilig en positief klimaat op het Kindcentrum is. En goed gedrag kun je leren. Daarom werken we op ons Kindcentrum met Schoolwide Positive Behaviour Support, of korter: PBS.

 

PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Op school vinden we veiligheid, respect en verantwoordelijkheid erg belangrijk. Die waarden vertalen we naar heel duidelijke gedragsregels die overal in school gelden en die alle leerkrachten hanteren. Het gaat daarbij vaak om kleine dingen. Zo geven we elkaar complimenten. Als we ’s ochtends binnenkomen, geven we de leerkracht een hand. En we maken bijvoorbeeld afspraken over rennen op de gang. De kinderen leren dit gedrag actief aan en worden gewaardeerd en beloond als ze het gewenste gedrag laten zien.

 

Kids- en PBS team

PBS zorgt voor een goede sfeer op school. Daarom willen we het goed bewaken. Daar helpen het Kidsteam en het PBS team bij. Op Het Palet kunnen leerlingen lid worden van Kidsteam en zo meedenken over hoe het gaat op school. Daarnaast is er het PBS team, bestaande uit een ouder, een leerkracht, de directeur, de IB-er en de conciërge. Het PBS team houdt in de gaten hoe de sfeer is op de school en geeft een signaal af als het PBS beleid aangescherpt moet worden.

 

Taakspel

Verder spelen we in de klas regelmatig Taakspel, zeker drie keer in de week. Dit spel bevordert positief gedrag, maar ook de werkhouding. We spelen Taakspel tijdens de les. Daarbij is er, gedurende een vooraf bepaalde tijd, aandacht voor een aantal regels. Die regels zijn positief verwoord op kaartjes.

Het werkt zo: De kinderen die in een groepje bij elkaar zitten, ontvangen kaartjes per groepje. De groep kan punten verdienen door zoveel mogelijk kaartjes te behouden. De leerkracht neemt een kaartje van het groepje af, wanneer een van de kinderen ongewenst gedrag vertoont. Daarbij benoemt de leraar niet het ongewenste gedrag, maar beloont het een kind dat wel het gewenste gedrag vertoont.

 

Maar niet alleen de leerkracht wijst op het gedrag. Ook de kinderen stimuleren en corrigeren elkaar. Zo neemt onrustig en storend gedrag in de klas af en wordt de sfeer beter.

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren