Privacyverklaring Quo Vadis

 

Inleiding

Stichting Varietas verwerkt van al haar leerlingen en medewerkers persoonsgegevens. Stichting Varietas is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met die persoonsgegevens omgaan:

 

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit is alle informatie die direct over een persoon gaat of naar een persoon te herleiden is. Dit kan bijvoorbeeld over een naam, geboortedatum en adres gaan, maar ook een personeelsnummer, zakelijke e-mailadres, zakelijk telefoonnummer of een foto is een persoonsgegeven.

 

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip. Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

 

Meer informatie over de privacyregeling vindt u op: https://www.varietas.nl/p/privacy-en-integriteit

 

 

Agenda
rapport mee naar huis
5 februariLees verder
carnaval
11 februariLees verder
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
12 februariLees verder
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
15 februariLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren