Procedures en protocollen

Klachten

Soms vinden op school vervelende gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen en medewerkers samen niet uitkomen. Bij Stichting Quo Vadis geldt de afspraak dat u een probleem eerst met de directeur van de betreffende school bespreekt. Zo nodig kan daarbij ook

Lees verder >

 Klachten regeling en seksueel misbruik

Als u vragen of klachten heeft over de gang van zaken op school neemt u dan eerst contact op met de groepsleerkracht. Als dat overleg naar uw mening te weinig oplevert, kunt u contact opnemen met de directie. Het gaat

Lees verder >

 Leerplicht en leerrecht

Alle kinderen vanaf vijf jaar moeten in Nederland naar school. De belangrijkste spelregels rond deze leerplicht staan in de Leerplichtwet. Deze gaat ervan uit dat de ouders of verzorgers voor twee dingen zorgen, nl.: Ze schrijven het kind in op

Lees verder >

 Medezeggenschap

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is er: voor elke school (per BRINnummer) een MR (medezeggenschapsraad). ​Een MR bespreekt alle zaken die de betreffende school aangaan. De formele gesprekspartner van een MR is voor school-zaken altijd de

Lees verder >

 Meld- en aangifteplicht

In het kader van bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs geldt op grond van WPO artikel 4a bij een dergelijk zedenmisdrijf voor het bevoegd gezag een aangifteplicht en voor het personeel een meldplicht. Nadat bij een

Lees verder >

 


 

Verlofaanvraag

De Leerplichtwet kent 2 soorten verlof: A. extra vakantieverlof: Verlof buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk indien aan de wettelijke eis van “de specifieke aard van het beroep” wordt voldaan. Onder “aard van het beroep” verstaan we een beroep dat

Lees verder >

 Verzuimbeleid

De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school. De leerplicht begint bij vijf

Lees verder >

 


 

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren