Schoolgids

Aanmelding van uw peuter/kind voor de peuterspeelzaal of basisschool

Aanmelding door ouders gebeurt bij de directeur van kindcentrum Het Palet, door het invullen van het gemeentelijke aanmeldformulier voor de school. – Uitnodiging voor een gesprek (kan eventueel ook samen met de aanmelding) – Toelichting op de procedure – Inschrijving

Lees verder >

 


Activiteiten onder schooltijd

Culturele activiteiten Elk schooljaar neemt iedere groep deel aan tenminste één culturele activiteit. Dat kan een voorstelling zijn of iets dergelijks. Deze uitvoeringen kunnen plaatsvinden in school of elders. Ouders worden via een (nieuws)brief op de hoogte gebracht over de

Lees verder >

 Basis en extra zorg op Het Palet

Handelingsgericht werken Op kindcentrum het Palet wordt door de pedagogische medewerkers en de leerkrachten gewerkt volgens het model van het handelingsgerichte werken. Met deze manier van werken willen wij de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen

Lees verder >

 Beeldmateriaal en de schoolfotograaf

Beeldmateriaal In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat er een film-, foto- en/of video- opnames gemaakt worden. Denkt u daarbij een opnames in het kader van speciale gebeurtenissen en activiteiten (Kerst, musicals e.d.), invoering van onderwijsvernieuwingen, observaties van leerlingen,

Lees verder >

 Bijles onder schooltijd

Er vindt onder schooltijd geen bijles buiten de school plaats, behalve met de volgende uitzonderingen: Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) en Motorische Remedial Teaching (MRT) Zorg, voorgeschreven na een POA (=Platform Onderzoek en Advies) indicatie Dyslexie, met een dyslexieverklaring. Wanneer je als

Lees verder >

 Communicatie met ouders

De communicatie naar ouders gebeurt op diverse manieren. We communiceren middels de schoolgids, de website, de nieuwsbrief, Facebook en middels de mail. Ook hebben we jaarlijks een thema-avond en een kijkochtend/middag. Schoolgids Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden de

Lees verder >

 Controle van hoofdluis

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders de verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van de hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor

Lees verder >

 De gezonde school met sport, bewegen en gezondheid

De gezonde school Het Palet heeft het vignet “gezonde school”. Dat betekent dat sport, beweging en gezonde voeding een belangrijke rol spelen binnen de school en ons onderwijs. Van sporten en bewegen tot moestuintjes én gezond eten en drinken. Wetenschappelijk

Lees verder >

 De IEP eindtoets

IEP Eindtoets De IEP Eindtoets wordt in april afgenomen in groep 8. Een spannend moment voor de leerlingen, maar ook voor de hele school. Met deze toets wordt van elke leerling het niveau bepaald voor de vakken rekenen, taal en

Lees verder >

 De speelinloop

We hebben op Het Palet een Speelinloop voor ouders en dreumesen. Deze Speelinloop is bedoeld voor alle kinderen vanaf 1-2 jaar, die reeds staan ingeschreven bij een voorschoolse voorziening. Iedere woensdagochtend van 8.30 – 10.00 bent u welkom in groep

Lees verder >

 


 

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren