Schooltijden en leerplicht

Leerplicht en verlof

Leerplicht en leerrecht Alle kinderen vanaf vijf jaar moeten in Nederland naar school. De belangrijkste spelregels rond deze leerplicht staan in de Leerplichtwet. Deze gaat ervan uit dat de ouders of verzorgers voor twee dingen zorgen, nl.: • Ze schrijven

Lees verder >

 


 

Nablijven

Nablijven na schooltijd In verband met “de klassenbeurt” of het afmaken van werk kan het voorkomen dat uw kind na schooltijd ’s middags nog even aan het werk is. Soms komt het voor dat een gebeurtenis tussen enkele kinderen uitgepraat

Lees verder >

 


 

Schooltijden en tijden peuterspeelzaal

De school werkt met het 5 gelijke dagen model De tijden voor de peuters en de schoolkinderen zijn als volgt: groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag peuters 8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-12.00   8.30-12.00   groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1

Lees verder >

 


 

Schoolvakanties van kindcentrum het Palet 2019-2020

herfstvakantie 19 t/m 27 oktober kerstvakantie 21 december t/m 5 januari voorjaarsvakantie 15 t/m 23 februari Pasen 10 t/m 13 april meivakantie 25 april t/m 10 mei hemelvaart 21 en 22 mei Pinksteren 1 juni Zomervakantie 4 juli t/m

Lees verder >

 


 

Uw kind(eren) ophalen

Ouders die hun kind komen halen, willen we vragen om buiten de school klaar te staan. De leerlingen komen zelf naar buiten toe. Indien u een vraag of afspraak heeft dan kunt u vanzelfsprekend binnenkomen. Natuurlijk kunt u met de

Lees verder >

 


 

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren