Schoolvakanties van kindcentrum het Palet 2020-20201

herfstvakantie 11 t/m 18 oktober
kerstvakantie 19 december t/m 3 januari
voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari
Pasen 2 t/m 5 april
koningsdag 27 april
meivakantie 1 t/m 16 mei
Pinksteren 24 mei
Zomervakantie  10 juli t/m 22 augustus

 

De data voor de studiedagen staan vermeld op de website in de agenda en in de app Schouder.com (Varietas)

 

Agenda
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
kennismaking groep 1 leerlingen
oudergesprekken facultatief
kennismaking nieuwe leerkracht

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren