Schoolvakanties van kindcentrum het Palet 2022-2023

herfstvakantie 15 t/m 23 oktober
kerstvakantie 24 december t/m 8 januari
voorjaarsvakantie 25 februari  t/m 5 maart
Pasen 7 t/m 10 april
meivakantie 22 april  t/m 7 mei
hemelvaart 18 en 19 mei
Pinksteren 29 mei
Zomervakantie  22 juli t/m 4 september

 

De data voor de studiedagen staan vermeld op de website in de agenda en in de app Schouder.com (Varietas)

 

Agenda
studiedag: de kinderen zijn vrij
kennismaking groep 1 leerlingen
kennismaking nieuwe leerkracht
pleinfeest

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren