Snappet, devices, thematisch werken en leerlingbord

Snappet


Binnen onderwijs willen we met Snappet de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Dit doen we door een device met Snappetbenodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze Snappet-app dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de gebruikte lesmethoden. De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de Snappet-app en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feed-back: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met de huidige schriftjes. Op dit moment worden de tablets voor rekenen, taal en spelling ingezet. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling de opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

 

Devices

Alle leerlingen uit groep 3 t/m 8 hebben hun eigen device. De kinderen kunnen hierop Snappet doen, educatieve spellen en ze leren hoe ze op internet onderwerpen kunnen opzoeken. In de midden- en bovenbouw krijgen de kinderen opdrachten waarbij ze een tekst, een presentatie of muurkrant moeten maken. De device gaat met de leerling mee naar de volgende groep. We willen de kinderen deze digitale vaardigheden bijbrengen, passend in de huidige maatschappij.

 

 

Thematisch werken: methode Blink Wereld

 

blinkDe lesmethodes van Blink Wereld voor wereldoriëntatie gaan uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken.De methode werkt thematisch en passen we toe in de groepen 3 t/m 8. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek zijn geintegreerd in een thema. 

We werken met een thematafel en starten altijd met een leuke introductie. Ook ronden we het thema met een leuke activiteit af.

Daarnaast besteden we aandacht aan topografie, dit doen we spelenderwijs met Blink.

 

 

Eigenaarschap van de leerling


Wij werken met een leerlingbord in de klas. Hierop worden klassikaal doelen gesteld, waaraan directe acties worden gekoppeld. Zo worden de leerlingen verantwoordelijk voor de doelen die zij stellen. Ook zullen de leerkrachten vaker in gesprek gaan met de leerlingen, om persoonlijke doelen gericht op het leerproces op te stellen. Bij de kleuters gaan we leren plannen door middel van het planbord. Zo worden de kleuters voorbereid op het werken met de weektaak.

Eigenaarsschap

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren