Snappet, thematisch werken en leerlingbord

Snappet


We willen met Snappet de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren. Dit doen we door een tablet met Snappetbenodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze Snappet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de gebruikte lesmethoden. De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de Snappet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feed-back: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met de huidige schriftjes. Op dit moment worden de tablets voor rekenen, taal en spelling ingezet. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling de opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

 

 

Thematisch werken


BloemenWe gaan dit jaar starten met een pilot thematisch werken. Dit houdt in dat er in de klas in de middagen gewerkt wordt met  thema’s. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema’s zich op internationalisering. Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s leren de kinderen verbanden leggen. De leerdoelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding.

 

 

Eigenaarschap van de leerling


Wij gaan werken met een leerlingbord in de klas. Hierop worden klassikaal doelen gesteld, waaraan directe acties worden gekoppeld. Zo worden de leerlingen verantwoordelijk voor de doelen die zij stellen. Ook zullen de leerkrachten vaker in gesprek gaan met de leerlingen, om persoonlijke doelen gericht op het leerproces op te stellen. Bij de kleuters gaan we leren plannen door middel van het planbord. Zo worden de kleuters voorbereid op het werken met de weektaak.

Eigenaarsschap

Agenda
rapport mee naar huis
5 februariLees verder
carnaval
11 februariLees verder
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
12 februariLees verder
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
15 februariLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren