Sponsoring

Om bijzondere projecten –als aanvulling op de kernactiviteiten van de school- te 
financieren maakt onze school incidenteel gebruik van sponsoring. De volgende 
regels worden hierbij in acht genomen: 


• sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
• sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt.
• sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden.
• sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.


Het geld komt ten goede van de door school vooraf gestelde doelen van sponsoring. 

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren