Voornemens schooljaar 2019-2020

Waar gaan we in schooljaar 2019-2020 aan werken?
Dit zijn onze voornemens.

 

Ontwikkelingen Kindcentrum

We gaan starten met naschoolse activiteiten cultuur.

 

Kinderwerkers worden ingezet voor gedrag, groepsvorming en thuis nabije interventies.

 

Eén team met verschillende professionals samen brengen binnen het Kindcentrum.

 

Toewerken naar integraal personeelsbeleid.

 

We gaan ons oriënteren op een nieuw volgsysteem.

SWPBS

Het team gaat zich verder scholen op het gebied van gedrag.

 

Gedragsregels zijn zichtbaar in het Kindcentrum.

 

We vragen het vignet welzijn aan.

Eigenaarschap leerlingen We voeren gesprekken met de leerlingen en stellen leerling doelen met de leerling vast.
Ouderbetrokkenheid

De koffieochtenden voor ouders worden verder vorm gegeven.

 

We willen een huiskamer opstarten voor ouders en buurtbewoners.

 

Opzetten van het ouderportaal

 

communicatie activiteiten groep – ouder.

 

Ouders meer betrekken bij diverse vieringen en activiteiten.

VVE afstemmen van educatieve partnerschap.
rapport/portfolio Verder doorontwikkelen van het kindrapport en portfolio.
Agenda
schoolontbijt
22 januariLees verder
staking
30 januariLees verder
studiedag
31 januariLees verder
studiedag
3 februariLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren