Voornemens schooljaar 2021-2022

Waar gaan we in schooljaar 2021-2022 aan werken?
Dit zijn onze voornemens.

 

Ontwikkelingen Kindcentrum

We bieden bij het cultuurproject divers aanbod aan, te denken valt aan muziek, theater, beeldende kunst, techniek. De cultuurlessen vinden zowel onder als na schooltijd plaats.

 

Eén team met verschillende professionals samen brengen binnen het Kindcentrum.

 

Samenwerking met Raster (Sam&ko intensiveren)

 

We starten met een nieuw volgsysteem (IEP LVS)

 

Alle kinderen zijn betrokken bij de moestuinen.

 

We starten met kook- en baklessen.

 

Het zwerfboekenstation gaat van start.

 

De methode Blink (thematische aanpak van de wereldoriënterende vakken) wordt verder geimplementeerd.

SWPBS

De methode Kwink (methode voor sociaal emotionele ontwikkeling) wordt geimplementeerd.

 

Eigenaarschap leerlingen

We voeren gesprekken met de leerlingen en stellen leerling doelen met de leerling vast.

 

Het portfolio wordt verder vorm gegeven.

 

Het leerlingbord wordt intensiever en kindgericht ingezet.

 

Ouderbetrokkenheid

We starten de huiskamer op voor ouders en buurtbewoners.

 

De koffieochtenden/ouderavond gaan weer van start met passende thema's.

 

We breiden de mogelijkheden voor de school-app uit.

 

 

VVE

Het afstemmen van educatieve partnerschap.

 

Het inrichten van speelrijke hoeken.

 

Het buitenplein inrichten voor ontdekkend en onderzoekend leren.

 

De taalacademie wordt verder vorm gegeven.

 

De huiswerkklas wordt uitgebreid.

NPO gelden

De NPO gelden worden ingezet om de opgelopen achterstanden door corona in te halen:

-extra handen in de klas

-aandacht voor bewegen en gezond gedrag

-de zomerschool

-inzet taalacademie en huiswerkklas

-aanschaf van diverse software programma's

 

Agenda
studiedag: de kinderen zijn vrij
kennismaking groep 1 leerlingen
kennismaking nieuwe leerkracht
pleinfeest

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren