voornemens schooljaar 2022-2023

Ontwikkelingen binnen het kindcentrum

Taalstimulerering bij ouders en kinderen middels de inzet van de subsidie: Tel mee met Taal                                                                   

 

Diverse naschoolse activiteiten aanbieden waarbij de talenten van de kinderen gestimuleerd worden.

                                         

VVE

De pedagogisch medewerkers en de onderbouwleerkrachten volgen de cursus speelrijke hoeken. Zij gaan de hoeken uitdagender inrichten.

 

De pedagogisch medewerkers en de onderbouwleerkrachten kunnen doelgericht les geven in de verschillende hoeken.

 

lees- en taalonderwijs

Het team volgt de cursus Close Reading om het leesonderwijs te verbeteren. Close reading wordt in alle groepen ingezet.

 

Het onderdeel ontleden binnen het taalonderwijs wordt schoolbreed aangepakt.

 

Het stelonderwijs wordt aangescherpt.

 

seksuele vorming

De school zoekt een methode voor weerbaarheid, relaties en seksualiteit en gaat deze methode implementeren in groep 1 t/m 8.

 

Ouderbetrokkenheid

Het houden van koffieochtenden met inhoudelijke thema's.

 

Ouders betrekken bij de naschoolse activiteiten.

 

Ouders kunnen een kijkje nemen in de groep.

 

NPO gelden

De kinderen krijgen extra ondersteuning, doordat er meer personeel is aangesteld.

 

De kinderen krijgen wekelijks muziekonderwijs

 

Alle groepen krijgen twee keer gym van een vakdocent.

 

De kinderen krijgen diverse educatieve uitjes.

 

Er worden materialen aangeschaft om het onderwijs te versterken, zoals leesboeken, bee-bots, rekenmateriaal, buitenmateriaal en spullen voor in de speelhoeken.

 

 

 

 

 

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren