Waar Het Palet voor staat

De gezonde school met sport, bewegen en gezondheid

De gezonde school Het Palet heeft het vignet “gezonde school”. Dat betekent dat sport, beweging en gezonde voeding een belangrijke rol spelen binnen de school en ons onderwijs. Van sporten en bewegen tot moestuintjes én gezond eten en drinken. Wetenschappelijk

Lees verder >

 


 

Een sterk pedagogisch klimaat: goed gedrag kun je leren!

Goed gedrag kun je leren! Om kinderen de ruimte en de mogelijkheid te bieden voor een optimale ontwikkeling, is een vriendelijk en veilig klimaat van groot belang. Op Het Palet hanteren wij het School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS). Dit

Lees verder >

 


 

Interconfessioneel kindcentrum

Kindcentrum Het Palet is een interconfessioneel. Dit houdt in dat we een kindcentrum zijn met christelijke uitgangspunten. Dat zijn uitgangspunten waar velen zich door aangesproken voelen. Graag willen wij als team een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen

Lees verder >

 


 

Snappet, thematisch werken en leerlingbord

Snappet We willen met Snappet de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren. Dit doen we door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze Snappet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan

Lees verder >

 


 

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren