Het Palet
Home>Schoolgids>Ter inzage op school>protocollen en documenten

protocollen en documenten

Wilt u meer weten over onze protocollen en documenten?
Vraag dit dan na bij de directie.

– Schoolplan;
– Jaarplan/activiteitenplan;
– PBS protocol
– Protocol grensoverschrijdend gedrag;
– Pestprotocol;
– Borgingsdocumenten;
– Protocol: “Veiligheid op school”