Het Palet
Home>Schoolgids>Het onderwijs>Evaluatie schooljaar 2017-2018

Evaluatie schooljaar 2017-2018

Evaluatie van het schooljaar 2017-2018

Gezonde school

Afgelopen schooljaar hebben we het vignet gezond gedrag aangevraagd en gekregen.

We hebben het beleid gezonde school aangescherpt op het gebied van voeding.

Ook hebben we weer gewerkt aan de sportieve school. De gymlessen zijn verbeterd. Er is een functionaris sport aangesteld. Leerkrachten zijn gecoacht door de functionaris.

SWPBS

We  hebben de positieve regels zichtbaar gemaakt in de groepen en in de school.

We geven lessen in gezond gedrag.

Leerkracht

We hebben ons Leerkracht bord aangescherpt en werken maandelijks aan een aantal doelen.

Leerkrachten hebben samen lessen voorbereid en hebben bij elkaar in de groep gekeken.

Ontwikkelingen binnen het kindcentrum

We zijn gestart met naschoolse activiteiten gym.

We hebben de taalacademie Ontdek opgezet.

In juni zijn we gestart met de expertisegroep.

Beweegwijs

De betrokkenheid van het team is vergroot.

Het team heeft trainingen voor beweegwijs gevolgd.

De functionaris sport begeleidt de leerkrachten bij beweegwijs.

Er is een doorgaande lijn 3-12 jaar opgesteld.

Het schoolplein is aangepast om beweegwijs goed uit te kunnen voeren.

Juniorcoaches zijn opgeleid en begeleiden spel bij groep 1 t/m 4.

SnappetDe Snappet is geïntegreerd in ons onderwijs in groep 4 t/m 8
VVE

Er is een gezamenlijk inschrijfformulier

De speelinloop voor dreumesen is van start gegaan.

Er is een leesbeleid opgesteld van 2-12 jaar

De doorgaande lijn LOGO 3000 van 2-7 jaar is opgesteld en wordt gehanteerd.

OuderbetrokkenheidWe hebben een ouderavond gehouden waarbij de ouders mogen meedenken hoe we de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten
Opbrengstgericht werken

We zijn van groepsplannen overgestapt naar grotendeels groepsplanloos werken.

De analyses van de opbrengsten zijn verbeterd, elke groep heeft een groepsanalyse en een datamuur. Van daaruit wordt zorg op maat aangeboden aan de leerlingen.