Het Palet
Home>Schoolgids>Het onderwijs>Materiaal van school

Materiaal van school

De kinderen krijgen materialen (boeken, tablet, schrijfmateriaal e.d. )van school. Zij mogen dit gebruiken, maar de materialen blijven eigendom van de school.  Indien zij er slordig mee omgaan, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht. Omdat de kinderen ook in andere lesruimten aan het werk zijn, is het nodig dat de schrijfmaterialen in een etui worden opgeborgen. De kinderen krijgen van school een etui. Omdat kinderen materialen, boeken, ringbanden e.d. regelma­tig van school mee naar huis nemen, moet dat gebeuren in een stevige (rug) tas. Daarom is het noodzakelijk dat de kinderen dagelijks een stevige tas mee naar school nemen.