Het Palet
Home>Schoolgids>Het onderwijs>Materiaal van ons Kindcentrum

Materiaal van ons Kindcentrum

De kinderen krijgen materialen (boeken, tablet, schrijfmateriaal e.d. )van het Kindcentrum. Zij mogen dit gebruiken, maar de materialen blijven eigendom van het Kindcentrum.  Indien zij er slordig mee omgaan, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht. Omdat de kinderen ook in andere lesruimten aan het werk zijn, is het nodig dat de schrijfmaterialen in een etui worden opgeborgen. De kinderen krijgen een etui. Omdat kinderen materialen, boeken, ringbanden e.d. regelma­tig van school mee naar huis nemen, moet dat gebeuren in een stevige (rug) tas. Daarom is het noodzakelijk dat de kinderen dagelijks een stevige tas mee naar school nemen.