Het Palet
Home>Schoolgids>Het onderwijs>Voornemens schooljaar 2018-2019

Voornemens schooljaar 2018-2019

Waar gaan we in schooljaar 2018-2019 aan werken?
Dit zijn onze voornemens.

Ontwikkelingen kindcentrum

We gaan starten met naschoolse activiteiten cultuur.

Huiswerkbegeleiding  inzettten voor kinderen uit de bovenbouw.

We willen een huiskamer opstarten.

SWPBS

Elke groep krijgt een gedragshoek.

We gaan werken met groepsbeloningen.

We zetten de “gouden weken” in.

Gedragsregels zijn zichtbaar in de hele school.

Het beleidsplan SWPBS wordt geactualiseerd.

Eigenaarschap leerlingen

In de groep gaan we werken met een leerlingbord.

We voeren gesprekken met de leerlingen.

Ouderbetrokkenheid

Er komen koffieochtenden voor ouders.

Opzetten van het ouderportaal

communicatie activiteiten groep – ouder

VVEafstemmen van educatieve partnerschap
rapport/portfolio

we gaan kritisch kijken naar ons rapport en passen het rapport aan.

We gaan kijken naar portfolio’s en willen dit implementeren.