Het Palet
Home>Schoolgids>Het onderwijs>Voornemens schooljaar 2019-2020

Voornemens schooljaar 2019-2020

Waar gaan we in schooljaar 2019-2020 aan werken?
Dit zijn onze voornemens.

Ontwikkelingen Kindcentrum

We gaan starten met naschoolse activiteiten cultuur.

Kinderwerkers worden ingezet voor gedrag, groepsvorming en thuis nabije interventies.

Eén team met verschillende professionals samen brengen binnen het Kindcentrum.

Toewerken naar integraal personeelsbeleid.

We gaan ons oriënteren op een nieuw volgsysteem.

SWPBS

Het team gaat zich verder scholen op het gebied van gedrag.

Gedragsregels zijn zichtbaar in het Kindcentrum.

We vragen het vignet welzijn aan.

Eigenaarschap leerlingenWe voeren gesprekken met de leerlingen en stellen leerling doelen met de leerling vast.
Ouderbetrokkenheid

De koffieochtenden voor ouders worden verder vorm gegeven.

We willen een huiskamer opstarten voor ouders en buurtbewoners.

Opzetten van het ouderportaal

communicatie activiteiten groep – ouder.

Ouders meer betrekken bij diverse vieringen en activiteiten.

VVEafstemmen van educatieve partnerschap.
rapport/portfolioVerder doorontwikkelen van het kindrapport en portfolio.