Het Palet

Schoolreisje en schoolkamp

De groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreisje. De bestemming wordt door school vormgegeven, in samenwerking met de OR. Groep 8 gaat jaarlijks op schoolkamp. Gebruikelijk is om samen met de kinderen 2 nachten op een locatie te overnachten.

Ouders worden via een (nieuws)brief op de hoogte gebracht over de inhoud van deze activiteiten. Waar we als school ouders kunnen betrekken, doen we dat.

Tarieven schoolreis en schoolkamp:
Schoolreis groep 1 en 2               30,00 euro
Schoolreis groep 3 t/m 7            30,00 euro
Schoolkamp groep 8                   60,00 euro