Het Palet
Home>Schoolgids>De zorg voor de kinderen>Samenwerkingsverband Sine Limite

Samenwerkingsverband Sine Limite

Alle basisscholen en speciale scholen in de gemeente zijn aangesloten bij Sine Limite.
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Soms heeft een kind extra aandacht en begeleiding nodig. Dat kan op de basisschool maar ook kan een kind (tijdelijk) onderwijs volgen op een speciale (basis)school.
Sine Limite helpt scholen, kinderen en ouders bij Passend onderwijs.
Via de school maar ook rechtstreeks kan met het loket van Sine Limite contact opgenomen worden.
Scholen, ouders, leerlingen, Sine Limite en alle andere betrokkenen…met elkaar ontwikkelen we passend onderwijs verder