Het Palet
Home>Schoolgids>Schooltijden en leerplicht

Leerplicht en verlof

Leerplicht Wij kennen in ons land een leerplicht die aangeeft dat een kind vanaf vijf jaar leerplichtig is. Kinderen komen meestal echter vanaf vier jaar op de basisschool. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is het van belang dat een kind elke

Lees verder >

Nablijven

Nablijven na schooltijd In verband met “de klassenbeurt” of het afmaken van werk kan het voorkomen dat uw kind na schooltijd ’s middags nog even aan het werk is. Soms komt het voor dat een gebeurtenis tussen enkele kinderen uitgepraat

Lees verder >

Schooltijden en tijden peuterspeelzaal

De school werkt met het 5 gelijke dagen model De tijden voor de peuters en de schoolkinderen zijn als volgt: groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag peuters 8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-12.00   8.30-12.00   groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1

Lees verder >

Schoolvakanties van kindcentrum het Palet

  herfstvakantie 20 t/m 28 oktober kerstvakantie 22 december t/m 6 januari voorjaarsvakantie 16 t/m 24 februari Pasen/meivakantie 19 april t/m 5 mei hemelvaart 30 en 31 mei Pinksteren 10 juni Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus   De data

Lees verder >

Uw kind(eren) ophalen

Ouders die hun kind komen halen, willen we vragen om buiten de school klaar te staan. De leerlingen komen zelf naar buiten toe. Indien u een vraag of afspraak heeft dan kunt u vanzelfsprekend binnenkomen. Natuurlijk kunt u met de

Lees verder >