Het Palet

Leerplicht en verlof

Leerplicht

Wij kennen in ons land een leerplicht die aangeeft dat een kind vanaf vijf jaar leerplichtig is. Kinderen komen meestal echter vanaf vier jaar op de basisschool. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is het van belang dat een kind elke dag op school komt. De wettelijke regelingen, waarop ook de directie wordt gecontroleerd, geven na het vijfde jaar nauwelijks mogelijkheden om extra vrije dagen te geven die vallen buiten de reguliere vakanties.

In  de Wet Primair Onderwijs staat dat alle leerlingen deel moeten nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Dit betekent dat alle activiteiten die op het rooster staan voor alle leerlingen verplicht zijn. Vrijstelling van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten wordt niet verleend.

Verlofaanvraag en vakantie

Wij mogen uw kind vrij geven voor belangrijke familieverplichtingen zoals een huwelijk of een begrafenis. Dit verlof is aan strenge criteria gebonden die door de leerplichtambtenaar zijn opgesteld. U kunt een verlof formulier bij de directeur van de school opvragen. Let u er wel op dat een verlofverzoek minimaal acht weken van te voren moet zijn ingediend. Ook is het verstandig om eerst het verlof aan te vragen, voordat u iets vastzet en/of boekt. Verlof aanvragen worden altijd individueel beoordeeld door de directeur.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.