Het Palet
Home>Schoolgids>Schooltijden en leerplicht>Schooltijden en tijden peuterspeelzaal

Schooltijden en tijden peuterspeelzaal

De school werkt met het 5 gelijke dagen model
De tijden voor de peuters en de schoolkinderen zijn als volgt:

groepmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
peuters8.30-12.008.30-12.008.30-12.00

 

8.30-12.00

 

groepmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
1 t/m 88.30-14.008.30-14.008.30-14.008.30-14.00

 

8.30-14.00