Het Palet
Home>Schoolgids>Voortgezet onderwijs>Het voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs

Procedure voortgezet onderwijs

Een belangrijk moment in groep 8 is de overgang naar het voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling de overstap maakt naar het voortgezet onderwijs wordt door de leerkracht van de groep 8 leerling een onderwijskundig rapport meegegeven.
Het schoolbeleid van kindcentrum Het Palet is er op gericht de leerlingen aan het eind van de basisschool een zodanig schooladvies te geven, dat ze direct op het juiste niveau het voortgezet onderwijs instromen. Gegevens van ons leerlingvolgsysteem, alsmede de kennis van de collega’s betreffende de persoonlijkheidskenmerken van de leerlingen stellen ons daartoe in staat.
Doel van deze uitgebreide overdracht is om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor de leerling zo soepel mogelijk te maken. Het rapport wordt door de ouders ingezien en ondertekend, voordat het richting de nieuwe school gaat.
Belangrijk is om ook de open dagen en voorlichtingsavonden in de gaten te houden.
 
De procedure is als volgt

Informatieavond over en door het VO, voor ouders en kinderen
Voorlichting aan leerlingen over het VO door de leerkracht van groep 8
Adviesgesprekken met ouders en kinderen
Inleveren van schooladviesformulieren
Afname van de IEP eindtoets op school
Bericht van toelating aan de ouders
Leerlingen brengen een bezoek aan de scholen voor VO

 

Waar gaan de leerlingen van Het Palet in augustus 2018 naar toe?

Vorm onderwijsKC Het Palet
Praktijkonderwijs/basis 1
Basis 3
Basis/kader 4
Kader/mavo 5
Mavo/havo 4
Havo/vwo/gymnasium 5
Totaal 22 lln.