Het Palet

De IEP eindtoets

IEP Eindtoets

De IEP Eindtoets wordt in april afgenomen in groep 8. Een spannend moment voor de leerlingen, maar ook voor de hele school. Met deze toets wordt van elke leerling het niveau bepaald voor de vakken rekenen, taal en studievaardigheid. Natuurlijk wordt u als ouder bij dit belangrijke proces betrokken.
htttps://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets

Score IEP Eindtoets 2017, 2018 en 2019

201778,3boven inspectienorm
201877,6boven inspectienorm
201975,9boven inspectienorm

De score is gebaseerd op het leerlinggewicht van KC Het Palet.