Het Palet
Home>Schoolgids>Voortgezet onderwijs>De IEP eindtoets 2018

De IEP eindtoets 2018

IEP Eindtoets

De IEP Eindtoets wordt in april afgenomen in groep 8. Een spannend moment voor de leerlingen, maar ook voor de hele school. Met deze toets wordt van elke leerling het niveau bepaald voor de vakken rekenen, taal en studievaardigheid. Natuurlijk wordt u als ouder bij dit belangrijke proces betrokken.
htttps://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets

Score IEP Eindtoets 2018

De IEP eindtoets is door de leerlingen op niveau gemaakt. De landelijke score is 78,3 en de klasscore is 77,6. Dit is bijna het landelijk gemiddelde.
De score is gebaseerd op het leerlinggewicht van KC Het Palet.